Staff

Student

 • Tokuro Hata (D3)

 • Shota Norimoto (D2)

 • Hiroki Taniguchi (D1)

 • Masahiko Yokoi (D1)

 • Syuichi Iwakiri (M2)

 • Natsuki Kabeya (M2)

 • Sanghyun Lee (M2)

 • Komei Iwashita (M1)

 • Ayumi Oshima (M1)

 • Tsukasa Kawakami (M1)

 • Shota Suzuki (M1)

 • Kumpei Yamashita (M1)

 • Takuya Asano (B4)

 • Takashi Ibe (B4)

 • Ryoma Kawahara (B4)
Alumni

 • Master course

  Masahiro Maeda (2012-2017)

  Tomoya Kawamura (2014-2016)

  Shunpei Takeshita (2013-2015)

  Ryo Fujiwara (2013-2015)

  Tatsuya Muro (2014-2015)

  Kazuhiro Ishida (2011-2012)

  Hiroki Tsutsumi (2011-2012)

  Katsuya Mitamura (2011-2012)

  Yasunao Miura (2011-2012)

  Akinobu Mori (2011-2012)

 • Bachelor course

  Kosuke Hino (2014-2015)

  Hikaru Watanabe (2015)


Department of Physics, Graduate School of Science, Osaka University