Kobayashi Group: members

Staff

Student

 • Shota Norimoto (D3)

 • Hiroki Taniguchi (D2)

 • Masahiko Yokoi (D2)

 • Syuichi Iwakiri (D1)

 • Sanghyun Lee (D1)

 • Komei Iwashita (M2)

 • Tsukasa Kawakami (M2)

 • Shota Suzuki (M2)

 • Kumpei Yamashita (M2)

 • Takuya Asano (M1)

 • Takashi Ibe (M1)

 • Ryoma Kawahara (M1)

 • Masashi Tokuda (M1)

 • Tomoharu Ohta (B4)

 • Kosuke Sakai (B4)

 • Naoki Hanada (B4)

 • Satoshi Fujiwara (B4)

 • Youssef Aziz Alaoui (Internship) (Ecole Polytechnique)
Alumni

 • PhD course

 • Tokuro Hata (2012-2018) (Apr. 2018- Assistant Professor of Fujisawa Group, Tokyo Institute of Technology)

 • Takahiro Tanaka (2012-2016)

  Yoshitaka Nishihara (2012-2015)

  Sadashige Matsuo (2012-2014) (2014 PD of Kobayashi Group)

  Kensaku Chida (2012-2014) (NTT Basic Research Laboratories)

  Yusuke Hirose (2012) (Department of Physics, Niigata University)

  Tomonori Arakawa (2012-2013) (Assistant Professor of Kobayashi Group)

 • Master course

  Natsuki Kabeya (2015-2018)

  Ayumi Oshima (2017-2018)

  Masahiro Maeda (2012-2017)

  Tomoya Kawamura (2014-2017)

  Shunpei Takeshita (2013-2016)

  Ryo Fujiwara (2013-2016)

  Tatsuya Muro (2014-2016)

  Kazuhiro Ishida (2011-2013)

  Hiroki Tsutsumi (2011-2013)

  Katsuya Mitamura (2011-2013)

  Yasunao Miura (2011-2013)

  Akinobu Mori (2011-2013)

 • Bachelor course

  Kosuke Hino (2014-2016)

  Hikaru Watanabe (2015-2016)


Department of Physics, Graduate School of Science, Osaka University